Overzicht financiële tegemoetkomingen cultuurparticipatie voor kinder- en jeugdwerkingen

VGC | Paspartoe vrijetijdspas voor groepen

 • Voor wie? Brusselse vzw’s of feitelijke verenigingen die gesubsidieerd of officieel erkend zijn door een beleidsdomein van Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC.
 • Wat? Korting bij culturele activiteiten van Paspartoe-partners en een tussenkomst voor de gids. 
 • Wanneer aanvragen? Heel het jaar door.
 • Contact? VGC - Dienst Paspartoe: 02 563 05 87, info@paspartoebrussel.be, VGC - Dienst Paspartoe

VGC | Ondersteuning van jeugdwerkprojecten

 • Voor wie? Individuele jongeren, jongerenverenigingen, overheden en andere organisaties.
 • Wat? Een subsidie voor vernieuwende en experimentele projecten: één of meerdere activiteiten die niet behoren tot de normale of regelmatige werking, die als buitengewoon, uitzonderlijk, vernieuwend of experimenteel kunnen omschreven worden en beperkt zijn in tijd.
 • Wanneer aanvragen? Via een snelle of een uitgebreide procedure.
 • Contact? VGC Jeugddienst: 02 563 05 79, jeugddienst@vgc.be, VGC Jeugddienst

Vlaamse overheid | Experimentele projecten

 • Voor wie? Verenigingen die een experimenteel project opzetten op volgende terreinen: jeugdwerk, informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd & cultuureducatie van de jeugd. 
 • Wat? Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven.  
 • Wanneer aanvragen? Uiterlijk op 1 september.
 • Contact? Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media - team Jeugdwerk: 02 553 06 30, bart.deboiserie@cjsm.vlaanderen.be, Departement CJSM

Vlaamse overheid | Projectsubsidie voor cultuureducatieve verenigingen

 • Voor wie? Erkende cultuureducatieve verenigingen.
 • Wat? Een projectsubsidie voor initiatieven met het volgende doel: de artistieke creativiteit van kinderen of jongeren stimuleren (of) kinderen of jongeren de taal van de kunsten te leren begrijpen en gebruiken
 • Wanneer aanvragen? Uiterlijk op 1 september.
 • Contact? Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media - team Jeugdwerk: 02 553 06 30, bart.deboiserie@cjsm.vlaanderen.be, Departement CJSM

Vlaams Fonds voor de Letteren | Subsidies voor leesbevordering

 • Voor wie? Organisaties gevestigd in het Vlaams of Brussels gewest en die beschikken over een rechtspersoonlijkheid.  
 • Wat? Een subsidie voor projecten die werken rond leesbevordering.
 • Wanneer aanvragen? Er kunnen driemaal per jaar aanvragen ingediend worden
 • Contact? Vlaams Fonds voor de Letteren: 03 270 31 61, info@vfl.be, www.vfl.be

Vlaamse overheid | Subsidies voor projecten in Brussel

 • Voor wie? Organisaties zonder commercieel oogmerk, gevestigd in het Vlaams of Brussels gewest en die beschikken over een rechtspersoonlijkheid.  
 • Wat? Een subsidie voor kwaliteitsvolle initiatieven die voldoen aan bepaalde criteria zoals o.m. de betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap op het vlak van cultuur, educatie, jeugd, sport en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen.
 • Wanneer aanvragen? Uiterlijk 3 maanden vóór de startdatum van het project.
 • Contact? Vlaamse overheid - Agentschap Binnenlands Bestuur - Coördinatie Brussel: 02 553 56 28, brussel@vlaanderen.be, brussel.vlaanderen.be

Growfunding/bxl

 • Voor wie? Mensen en organisaties met een (zot) plan.
 • Wat? Van wild idee tot uitgekiend project, Growfunding biedt ondersteuning op maat van jouw project. Ze helpen je een geslaagde campagne uit te bouwen en brengen je in contact met nieuwe mensen en interessante netwerken. 
 • Contact? Growfunding vzw - Frederik Lamote, 0472 44 72 48, info@growfunding.be, www.growfunding.be

Cera | Projectsteun voor maatschappelijke projecten rond Kunst en Cultuur

 • Voor wie? Organisaties zonder commercieel oogmerk en gevestigd in België.
 • Wat? Steun voor maatschappelijke projecten die voldoen aan reële behoeften, die duurzame effecten bereiken en die voldoen aan de beoordelingscriteria.
 • Wanneer aanvragen? De beslissingen over de steunaanvragen worden genomen tijdens 3 rondes.
 • Contact? Cera CVBA: 0800 62 340, info@cera.coop, www.cera.be

Koning Boudewijnstichting | Projectoproepen